Referat af generalforsamlingen under punktet 2018-2021

 

Sæt X i kalenderen ...

Generalforsamling 2022

Onsdag 16. marts kl. 19.00

på Kultunariet

(Det gamle Seminarium)