AFLYST pga. Coronavirus

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening
i Faxe Kommune

 Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19:00

 Haslev Biblioteks store mødesal

 

DAGSORDEN

 1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

 2.  Bestyrelsens beretning for 2019 ved formanden.

 3.  Kassererens beretning (regnskab) for 2019 samt budget for det kommende år.

      Fastsættelse af kontingent for 2021, bestyrelsen foreslår uændret kr. 100.

 4.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

     På valg er:

    Kjeld Nielsen, Grethe Solmose, Jette Bernhøft og Erik Skov Jørgensen

    Grethe Solmose og Jette Bernhøft (modtager ikke genvalg)

    Hans-Jørgen Eggersen og Kirsten Friis (som suppleanter)

 5. Valg af to revisorer og revisorsuppleant:

     Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen (som revisorer).

     Poul Johansen (som revisorsuppleant).

 6.  Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 31. januar 2020.

 7.  Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Kjeld Nielsen

formand for Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune

 

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille traktement.

Medtag et skriveredskab til brug ved evt, skriftlig afstemning