Dagsorden, årsregnskab 2020 samt budget 2021

Printvenlig version

 

Indkaldelse til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune

 Torsdag d. 12. august 2021  kl. 19.00 
Haslev Biblioteks store mødesal

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning for 2020 ved formanden

3. Kassererens beretning (regnskab) for 2020 samt budget for det kommende år.
    Fastsættelse af kontingent for 2022 - bestyrelsen foreslår 50,-

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
    På valg er:
    Jytte Melau, Hans-Erik, Jørgen Bradsted ønsker ikke genvalg
    Vibeke Henningsen og Grethe Solmose (som suppleanter)
    Vibeke Henningsen ønsker ikke genvalg

5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
    Knud Larsen og Solveig Christensen samt 1 revisor suppleant

6. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 31. januar 2021

7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Formand Kjeld Nielsen

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille traktement.
Medtag et skriveredskab til brug ved evt. skriftlig afstemning.

Vi får besøg af Forfatter og Ernæringsrådgiver Susan Hemmingsen, der vil fortælle om sin caminotur "Camino Portuques" - den næstmeste populære caminorute.
Samtidig vil hun fortælle om sine bøger "Kødfrie dage/Kødfrie hverdage"