Generalforsamlingden 10. marts 2015

Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til de ca. 52 fremmødte medlemmer, hvorefter geolog Dorthe Pedersen blev valgt som dirigent.

Kjeld Nielsen aflagde formandsberetning og oplyste, at der i årets løb havde været en række vellykkede aktiviteter. Forårsudflugten i maj gik til Jungshoved Kirke, hvor en god rundviser fortalte om både kirken, den nærliggende lille borgruin og havnen. I den tidligere præstegård, der nu er spisested, nød vi en dejlig frokost. På hjemvejen drak vi kaffe ved Præstø Havn. I september besøgte vi Samlermuseet ved Stege, og i en bunker kunne vi se billeder og høre om begivenheder fra besættelsen. Der blev også tid til at opleve, at der blev holdt sildemarked ved Stege Havn. Undervejs hjem nød vi en kop kaffe i Kalvehave. Haslev Museum var igen meget velbesøgt, da der var kulturnat i september. 571 passerede ”tælleapparatet,” og de kom for igen at opleve Haslevmusikanterne, købe en øl og ostemad i Jettes Kro, se damer der kniplede, se den gamle skolestue, og se smeden lave hestesko, købe Haslevitten m.m. En aften i oktober besøgte vi Faxe Kommunes Arkiver i Rønnede. Arkivleder Marianne Raasted bød os velkommen, fortalte om det daglige arbejde og gav os en god rundvisning.

Kasserer Dirch Petersens årsregnskab for 2014 og status den 1.1. 2015 blev godkendt. Kontingentet for 2015 forblev uændret 75 kr. Lissi Nielsen, Jørgen Bradsted og Poul Ebbekær blev genvalgt til bestyrelsen, og Ivar Pedersen og Henning Nielsen genvalgtes som suppleanter. Ligeledes blev Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen genvalgt som revisorer.
Aftenen sluttede med, at geolog Dorthe Pedersen fra Østsjællands Museum holdt et spændende foredrag om sine rejser i Island. Der kan læses om foredraget andetsteds i bladet.