Landsbyen Levetofte

 

 Levetofte hørte tidligere under Øde Førslev Kommune, rygtet siger, (men dem er der flere af), at under den sorte pest døde alle i Førslev, (deraf navnet Øde) men alle levede i Levetofte. I 1823 brændte den sydlige del af byen grundet et lynnedslag, gårdene lå som i alle andre landsbyer samlet tæt på hinanden og med jordarealerne ud fra gårdene, men efter branden lagde man gårdene uden for byen så de lå nærmere deres arealer.

I over 25 år har vi holdt gadefest hvor vi de første år var langt over 100 deltagere, der blev dengang drøftet om vi skulle lukke vejen, men det var selvfølgelig ikke en mulighed, så stedet blev Levetoftevej nr. 11 og da der ligger en høj, blev gadefesten derfor kaldt "Ellevehøjen" Det er altid en god måde at kende nye beboer på vejen at kende, festen er fast hvert år den 1` lørdag i august hvor alle flag i byen bliver hejst, og sange, hilse nye beboer velkommen, konkurrencer m.m. foregår med madkurv og grillen er tændt så der kan grilles og det er altid meget muntert.

 

Venlig hilsen

Kjeld fra Levetoftevej nr. 15