Modtaget af Jørgen Sandahl Skov

 

  Haslev Museum i billeder

Haslev Museums dage var jo talte, og hele huset skulle åbenbart tømmes og ryddes. Så det var altså så en epoke, der nu sluttede. Der var ikke noget at stille op.

Men for at ”redde” museets udstilling, besluttede en flok gæve mennesker at gennem-fotografere det hele.

Derfor mødtes Jytte Melau, Jørgen Nielsen, Jørgen Skov og Kjeld Nielsen den 4. juni med ”skudklare” kameraer. Og så gik det ellers løs. Jytte og Jørgen S skød på alt, mens Kjeld og, nu afdøde, Jørgen ”pølsemand” fulgte slagets gang med kommentarer og informationer.

Tre ugers tid senere mødtes vi igen, men nu sammen med Thomas Nielsen, der har meget stor computererfaring, for at snakke om – hvad nu?? Nu havde vi en masse billeder, men hvad skulle vi stille op med det, så vi kunne formidle det til nutiden og til eftertiden?

Vi blev enige om at samle materialet som en slags guided tur rundt gennem hele museet. Jørgen Skov påtog sig at skrive historien, og sammen med Jytte skulle hele billedmaterialet sorteres og sættes ind i den rigtige rækkefølge, så Thomas kunne lægge billederne ind i et program, som kunne bruges som en slags ”lysbilledshow” med indtalt fortælling.

Og så gik vi ellers i gang.

(Men i mellemtiden skulle huset så ryddes færdigt, og der var en hel del effekter, som vi fik lov at beholde, Og så var det ellers bare med at få reddet det i land, for der var mange værdifulde sager, som vi i Haslev ville være glade for at bevare. Og det var et arbejde, der krævede mande- og armkræfter…)

Efter et vedholdende og langt arbejde med at samle og bearbejde vores billedmateriale, er vi – i skrivende stund – nået til, at det er lige før, at vi vil kunne præsentere resultatet. Det har taget sin tid og mange timers redigering, men vi aftalte fra starten, at det måtte tage den tid, det måtte, for der var ingen, der skulle få stress over dette arbejde med at samle dette ”puslespil”. Vi gjorde det jo af ”kærlighed”, og vi glæder os til at vise det frem!

 

 

 

Modellen af Haslev by bæres væk

Modellen af Trifolium flyttes forsigtigt

"Fotogruppen" efter endt fotografering af Museet

Thomas i gang med DVD'en om museet